Sparebanken

En av Norges største sparebanker

Sparebanken Vest har lange og stolte tradisjoner. Den ble etablert i 1823 under navnet Bergen Sparebank, og har nå en forvaltningskapital på hele 160 milliarder og mer enn 700 ansatte. Dette gjør Sparebanken Vest til den tredje største sparebanken i Norge, og den nest eldste banken i Norge. Banken har mer enn 260 000 privatkunder og over 10 000 næringslivskunder. De har 35 bank-kontorer i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Sparebanken Vest har de siste årene etablert flere datterselskaper innenfor forsikring og andre finansielle tjenester og produkter. Banken eier 44,7 % av selskapet Frende Forsikring sitt morselskapet Frende Holding. Resten av forsikringsselskapet eies av tretten andre sparebanker rundt om kring i landet. Eiendomsmegler Vest eies 100 % av Sparebanken Vest. Selskapet har hele Vestlandet som marked, og Herland Eiendom og SPV Næringsmegling er også en del av selskapet.

Satser på aksjemegling

Sparebanken Vest engasjerte seg i 2008 innenfor netthandel, aksjemegling og finansledelse med selskapet Norne Securities. Selskapet holder til i Bergen, og eies med 47,5 prosent av Sparebanken Vest. Andre eiere er Fondfinans og tretten andre sparebanker. Et annet selskap Sparebanken Vest er engasjert i, er Brage Finans. Banken eier halvparten av selskapet, og dette har også hovedkontor i Bergen. I tillegg er det ni andre frittstående Sparebanker på eiersiden.

Finansieringsprodukter er Brage Finans hovedformål, og de konsentrerer seg på leasing og salgspantlån. Selskapet ble etablert i 2010. Verd Boligkreditt er et annet selskap Sparebanken Vest er engasjert i de. Banken eier 40 % av Verd, og det er i tillegg åtte andre sparebanker på eiersiden i selskapet. Verd driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt, som er heleid datterselskap av Sparebanken Vest. Sparebanken Vest eiendomsforvaltning er et annet datterselskap Sparebanken Vest eier.

Sosial profil

Sparebanken Vest er en stor bidragsyter i de lokalsamfunnene de opererer. Selskapet bruker 25 prosent av sitt overskudd til allmennyttige formål. Over de ti siste årene har Sparebanken Vest bidratt med over 600 millioner til gode formål i lokalmiljøet. De har vært støtte spiller for en rekke lag, foreninger, organisasjoner, arrangementer og festivaler. Denne delen av virksomheten kaller banken for VI, og banken er med dette veldig viktig for mange i sine områder.

Sparebanken Vest er hovedsponsor for flere topplag. Bankens engasjement Sportsklubben Brann og Sogndal Fotball i herrenes toppdivisjon, er kjent for mange. De er også hovedsponsor for Fotball-laget Åsane i OBOS-ligaen og Arna Bjørnar i kvinnenes toppserie. I tillegg sponser de lag som Fyllingen Håndball, Tertnes Håndball, Stord Handball og Meland Golf. De er også sponsor på draktene til FK Haugesund. De kom tilbake på draktene i fjor, etter tre års fravær som draktsponsor.

Banken for de fattige i Bergen

Banken ble etablert i 1823 som Bergen Sparebank. Formålet var i forbedre livsvilkårene til de fattige i byen, Problemet med fattigdom var stort i byen, og Bergen Sparebank og flere andre sparebanker ønsket å hjelpe de fattige til å klare seg selv. Det var på denne tiden behov for institusjoner som kunne bidra til å styrke lokalsamfunnet og være med å skape utvikling og stabilitet for befolkningen i Bergensområdet.

Banken har med sine nå snart 200 års eksistens en utrolig rik historie. Sparebanken Vest har tatt godt vare på sine arkiver, og disse er nå overlatt til ArkiVest, som tidligere het Stiftelsen Lokalhistorisk i Bergen/Bergen Byarkiv). Sparebanken Vest ble dannet i 1982, og Bergen Sparebank hadde da overtatt flere andre Sparebanker. Veksten har fortsatt også etter 1982, og i 2006 etablerte Sparebanken Vest seg i Haugesund og Etne.

Satser på grundere

I fjor lanserte Sparebanken Vest et nytt låneverktøyet Buffer som de bruker ovenfor grundere og småbedrifter. Buffer kan i løpet av noen sekunder hente detaljerte opplysninger fra kundens regnskap. Opplysninger om forfall på utestående fakturaer og om kunden betaler sine forpliktelser som de skal finnes enkelt fram. Dette ble i fjor omtalt i Dagens Næringsliv, og da tok det ti sekunder å få innvilget en kreditt på 120 000 til en testkunde.

Vil utvikle Vestlandet

Sparebanken Vest har store ambisjoner om å bidra til å utvikle hele Vestlandet som region. Med sine verdier tillit, enkelthet og lokalt engasjement vil banken bidra til at livet på Vestlandet blir enda bedre. Banken gir deg mulighet til å få gode råd og hjelp ansikt til ansikt eller på telefonen, i tillegg til på nettet. Personlig service er viktig for Sparebanken Vest, og det er derfor mange muligheter for kommunikasjon med banken.